Jacob van Hedel

? - vr april 1533

Genealogie
Schuttelaars

Jacob van Hedel

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 111; PB 239v; SR 1525; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 151; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 157, 159, 583; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Eyndhouts' in: Taxandria 11 (1904) 134; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het huis de Roodenburg' in: Taxandria 16 (1909) 203.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 248, 464

n: vermelding in een voetnoot