Goessen van Hedel

1520'23 - Breda 31 december 1588

Genealogie
Schuttelaars

Goessen van Hedel

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 116; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 111; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 133; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 151, 215; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 357.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Goeswinus de Hedel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Gozewijn van Hedel, schepen van 's-Hertogenbosch 1553

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01090)
Zuylen

299. Goeswini de Hedel

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Artikelen
1989

L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 2 (1989) 116
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 369-370

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 272n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 112, 130n, 133n, 138, 141, 142n, 216, 248, 248n, 441, 464

n: vermelding in een voetnoot