Gielis van Hedel

1518'20 - 1564

Genealogie
Schuttelaars

Gielis van Hedel

Literatuur
BECX, Twee stamboomen Van de Water en Becx (Helmond 1909) 108; JUTEN, 'Aanvullingen en verbeteringen der genealogie van de Water' in: Taxandria 19 (1912) 167; SP 1387 364r; VAN BREUGEL DOUGLAS, 'De beurzenstichting van Petrus van de Water en eenige genealogische opgaven, zijn geslacht betreffende' in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1883-1884) 95; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 151; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 137; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 358, 583.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Gillis van Hedel, schepen van 's-Hertogenbosch 1550

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07332)
Zuylen

296. Egidy de Hedel

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 369

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 248, 407, 463

n: vermelding in een voetnoot