Dirck van Hedel

? - 17 augustus 1533

Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Hedel

Literatuur
PB 102r, 156r, 181r, 209r, 238r; PvO, Kroniek van Peter van Os : Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523 (Den Haag 1997) 333; VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw' in: Taxandria 33 (1926) 126-127; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 146; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 357, 576, 583; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het huis de Roodenburg' in: Taxandria 16 (1909) 202.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

83v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 367

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 61, 71

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 72, 96, 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 463

n: vermelding in een voetnoot