Reynier de Haze

1550 - 16 september 1596

Cp

Reynier de Haze

Noten
1.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 366; DBL, 39 (1990) 94-95.
2.sH, R 1853, f 265, 20 november 1602.
3.OSA 179, f 18v, 11 april 1589.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 366

n: vermelding in een voetnoot