Lambert de Haze

? - 1556

Genealogie
Schuttelaars

Lambert de Haze

Literatuur
SP 1319 141v, 1328 374v, 1330 47v, 1333 49v, 1374 299r; SR 1543, 1548, 1552.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 256, 463

n: vermelding in een voetnoot