Gerardus Haverkamp (broer van Sigebert)

Amsterdam 1674 - 's-Hertogenbosch 24 september 1752

Functies

Gerardus Haverkamp

Functies / onderscheiding(en)

  • 1701. Predikant Wilsveen, 10 september 1701
  • 1710. Predikant Heenvliet, 26 oktober 1710
  • 1715. Predikant Oud-Beijerland, 5 mei 1715
  • 1720. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1730), 1 september 1720
Genealogie
Lieburg

Gerardus Haverkamp

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1720-1752
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

Gerard Haverkamp

Amsterdam 1674 - 's-Hertogenbosch 24 september 1752
251
252
Literatuur
BWPG III 584; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 146; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 23; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) VII 537; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) VIII 292; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 83-85.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 251-252
Artikelen
1949

Van Alphen

Gerardus Haverkamp
Gekomen van Oud Beierland 1 september 1720, emeritus 1747
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264-265
 
1969

F.L.R. Sassen

Gerard Haverkamp
Amsterdam 1674 - 's-Hertogenbosch 24 september 1752
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 251
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 221, 396

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.104

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 243, 251-252, 273, 280

n: vermelding in een voetnoot