afb.

Jan Dirk van der Harten

Eindhoven 13 mei 1918 - Eindhoven 23 augustus 1998 (80)

Eindhovense bestuurder van katholieken huize, die tien jaar Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant was. Na werkzaam geweest te zijn in de kunsthandel journalist en later voor de KVP wethouder van Eindhoven en lid van Gedeputeerde Staten. Werd in 1973 door de Staten van Brabant naar voren geschoven als hun nieuwe Commissaris. Maakte veelvuldig werkbezoeken in zijn provincie en gold als een flexibele persoonlijkheid, die altijd bereid was compromissen te sluiten.
in de periode 1973-1983: Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Was vanaf 1970 gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, werd in 1973 Commissaris der Koningin. Was Groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Groot-officier in de Orde van Leopold II, Groot-officier in de Orde van het Heilig Graf in Jerusalem, Groot-officier in de Orde van Gregorius de Grote en drager van het Verzetsherdenkingskruis.
Artikelen
1985

Redactie

Harten, Jan Dirk van der
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 145
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 44, 46, 48, 49, 50, 51, 351, 353

Henriette Straub e.a., Een bevlogen orkest uitgelicht : Het Brabants Orkest 1950-2000 (2000) 42

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 73

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 22

n: vermelding in een voetnoot