Balduinus de Hapart

Bichelaer, van den

164. Hapart, Balduinus de - de Buscoducis

Noten
1.Bijlage II 164.1, 164.2; Tabel 3.2, nr.2.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)