Jord Hanus

1981

Jord Hanus is als Aspirant van het f.w.o.-Vlaanderen verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hier werkt hij aan een sociaaltheoretisch geÔnspireerd proefschrift over de productie en reproductie van sociale structuren, sociale ongelijkheid en mobiliteit in het zestiende- en zeventiende-eeuwse 's-Hertogenbosch. Eerder onderzoek tijdens studies te Antwerpen, Leiden, Parijs en Oxford naar de stadsfinanciŽn van deze stad werd bekroond met een eervolle vermelding van de Dexiacommissie Geschiedenis en resulteerde onder meer in de recent bij Aksant verschenen monografie Tussen stad en eigen gewin. StadsfinanciŽn, renteniers en kredietmarkten in 's-Hertogenbosch (begin zestiende eeuw) (Amsterdam 2007).
Boeken
2007

Jord Hanus

Tussen stad en eigen gewin
StadsfinanciŽn, renteniers en kredietmarkten in 's-Hertogenbosch (begin zestiende eeuw)
Uitgeverij Aksant | Amsterdam 2007 | ISBN 90-5260-248-6
 
Bossche Bladen
2011

Demografische neergang in Den Bosch? Bevolkingstrends in 16e en 17e eeuw

In 1579 koos het Bossche stadsbestuur voor de Unie van Utrecht en daarbij voor de noordelijke opstandigegewesten. Bij het zogenaamde Schermersoproer dat toen op de Markt uitbrak, vielen enkele tientallen doden. De oprukkende Spaanse troepen veroorzaakten paniek. Duizenden Bosschenaren namen de wijk, veelal naar het Noorden. Jord Hanus houdt deze voorstelling van zaken tegen het licht en concludeert na veel gecijfer dat het verlies aan bevolking alleszins meeviel. Wellicht was de neergang van de economie ook niet zo dramatisch als gedacht.
Jord Hanus : Bossche Bladen 4 (2011) 118-124
Publicaties
2007

Jord Hanus

It's all About the Money. Societal Mobility and Mobility Strategies in Sixteenth-Century 's-Hertogenbosch
Major paper presented at the ESTER Research Design Course (5 September 2007, Universitť de Paris I Sorbonne/Panthťon)
2008

Jord Hanus

Economic Transformation and Social Inequality in the Sixteenth-Century Netherlands. The Case of 's-Hertogenbosch, 1500-1550
Paper presented with Wouter Ryckbosch & Bruno Blondť at the European Social Science History Conference (27 February 2008, Lisbon University) and the workshop In search of the middling groups (5 December 2008, Antwerp)
2008

Jord Hanus

Mapping Sixteenth-Century 's-Hertogenbosch : Towards a Spatial Analysis of Urban Social Structures
Paper presented at the Historical GIS Conference and the IXth International Conference on Urban History (22 August 2008, University of Essex - 30 August 2008, Universitť de Lyon)
2009

Jord Hanus

Een efficiŽnte pre-industriŽle kapitaalmarkt? Het vroeg zestiende-eeuwse 's-Hertogenbosch als voorbeeld
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3 (2009) 82-113
2011

Jord Hanus

Economic Growth and Living Standards in the Early Modern Low Countries: The City of 's-Hertogenbosch, 1500-1650
Paper presented at the Economic History Society Annual Meeting (1 April 2011, Cambridge)
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 56n, 64n, 69n

n: vermelding in een voetnoot