Willem Anthonisz. van Hanswijck

ca 1670 - 's-Hertogenbosch 3 oktober 1727

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Mr. J. Belonje, 'Een vervormd gedenkteken te Vught' in: De Brabantse Leeuw 28 (1979) 63

n: vermelding in een voetnoot