afb. François Xavier Joseph Jacquin, 1800-1824

Johanna Maria Catharina van Hanswijk

's-Hertogenbosch 15 juli 1774 - Vught 14 maart 1813

Archief

Vredegerecht Grave : Eedsprestatie schatter

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 461

n: vermelding in een voetnoot