afb. Anoniem, 1725-1749

Johan van Hanswijck

's-Hertogenbosch 24 januari 1710 - 's-Hertogenbosch 29 april 1765 (55)

Schepen en raad van 's-Hertogenbosch.
Archief
Genealogie
Graf

262. Johan van Hanswijck, 1765

(Oud 471; Nieuw 5; Martini 9)

703
704
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 703-704
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 69
Literatuur en bronnenpublicaties

Mr. J. Belonje, 'Een vervormd gedenkteken te Vught' in: De Brabantse Leeuw 28 (1979) 63

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 33

Nederland's Adelsboek (1932) 195; (1942) 406

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 193, 194, 324, 325, 408; II. 585

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 69

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot