afb. Anoniem, 1725-1749

Johan van Hanswijck

's-Hertogenbosch 24 januari 1710 - 's-Hertogenbosch 29 april 1765 (55)

Schepen en raad van 's-Hertogenbosch.
Archief
Genealogie
Graf

262. Johan van Hanswijck, 1765

(Oud 471; Nieuw 5; Martini 9)

703
704
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 703-704
Wildeman

Johan van Hanswijk

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 69
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1932) 195; (1942) 406

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 33

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 69

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot