Jacoba Johanna van Hanswijck

Leiden 7 juni 1768 - 's-Hertogenbosch 14 september 1797 (29)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 330

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366

n: vermelding in een voetnoot