Anthony van Hanswijck

's-Hertogenbosch 19 maart 1745 - 's-Hertogenbosch 20 februari 1834 (88)

Archief
Genealogie
Mommers

Hanswijk, mr Anthony van

Ned. Herv.

403
404
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 403-404
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

3v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Mr Antonij van Hanswijk, 15 mei 1787

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 23, 25, 32-34, 38, 45, 47, 50, 77, 211, 213, 221, 225, 266

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 362-363

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 403-404

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot