afb.

Anthony van Hanswijk

's-Hertogenbosch - 9 juli 1770

Hoogschout in de meijerij van 's-Hertogenbosch, schepen en raad te 's-Hertogenbosch.
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 12

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot