afb.

Anthony van Hanswijk

's-Hertogenbosch 11 januari 1707 - 9 juli 1770

Hoogschout in de meijerij van 's-Hertogenbosch, schepen en raad te 's-Hertogenbosch.
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Mr. J. Belonje, 'Een vervormd gedenkteken te Vught' in: De Brabantse Leeuw 28 (1979) 63

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 12

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 324n; III. 147

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot