afb.

Stephanus Hanewinkel

Nuenen 30 september 1766 - Ravenstein 15 december 1856 (90)

Brabantse biografieën

Stephanus Hanewinkel (1766-1856)

auteur en predikant

49
50
51
52
Bronnen
H.N. Ouwerling, 'De Meierijsche predikantenfamilie Hanewinkel', in: Taxandria, XXII (1915), 52-61
H.Th.M. Roosenboom in ’Brabantse biografieën’ 2 (1994) 49-52
Encyclopedie van Noord-Brabant

Stephan Hanewinkel

140
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 140
Mommers

Hanewinkel, ds Stephanus

Ned. Herv.

403
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 403
Verhalen en legenden

Een toerist

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 9 augustus 1990
Artikelen
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 1022
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1953

A.R.M. Mommers

Hanewinkel, ds Stephanus
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest II (1953) 403
 
1976

mr. dr. W. de Vries

Protestantse Noord-Brabanders met een genealogie Hanewin(c)kel
De Brabantse Leeuw 11-12 (1976) 197-231
 
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Een toerist
Brabants Dagblad donderdag 9 augustus 1990
 
1994

H.Th.M. Roosenboom

Stephanus Hanewinkel (1766-1856) : auteur en predikant
Brabantse biografieën 2 (1994) 49-52
1998

Joost Rosendaal

Antipapist Hanewinkel heeft gezicht
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 5/6 (december 1998) 7-8
 
2010

Jacques Baartmans

Stephanus Hanewinckel, een verlichte literator?
Noordbrabants Historisch Jaarboek 27 (2010) 113-121
 
2010

Theo Clemens

Hanewinckels Reizen en de relatie tussen gereformeerden en katholieken in oostelijk Noord-Brabant direct na de Omwenteling van 1795
Noordbrabants Historisch Jaarboek 27 (2010) 123-135
 
2010

Joost Rosendaal

Hanewinckel en de Bataafse Omwenteling
Noordbrabants Historisch Jaarboek 27 (2010) 137-146
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 23

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 321

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 8, 14, 134, 145

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 38, 159

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 49, 343, 422, 425, 430, 431; III. 364

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 216

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 101n, 109n, 110n

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 310

Wies van Leeuwen, 'Kloosters in Brabant op weg naar de eenentwintigste eeuw' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (2015) 143

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 403

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 43

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 15, 49

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 9

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 205, 223; 13 (1996) 110; 17-18 (2000-2001) 168, 173, 335

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 388, 539, 540

H.N. Ouwerling, 'De Meierijsche predikanten-familie Hanewinkel' in: Taxandria (1915) 52-61

H.Th.M. Roosenboom, 'Stephanus Hanewinkel (1766-1856)' in: Brabantse biografieën 2 (1994) 49-52

Varia Historica Brabantica III (1969) 344

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 63, 143, 411, 412

n: vermelding in een voetnoot