Walraven vanden Hanenberch

? - 28 december 1533

Genealogie
Schuttelaars

Walraven vanden Hanenberch

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 116; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 111; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 133; PB 374v; SP 1314 29r, 1843 70r-97v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

83v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1989

L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 2 (1989) 116
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 360

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 463

n: vermelding in een voetnoot