Ambrosius vanden Hanenberch

? - 18 februari 1540

Genealogie
Schuttelaars

Ambrosius vanden Hanenberch

Literatuur
PB 151v, 154v, 156r, 162v, 163r, 168v, 174v, 176v, 194r, 226r, 301r; SP 1293 400r, 1310 283r, 1843 70r-97v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

85r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 360-361

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 71

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 47, 49, 50, 59, 83, 84, 89, 97, 104, 105, 115, 119, 120

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273, 274

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 96

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 463

n: vermelding in een voetnoot