DaniŽl van Hamel

's-Hertogenbosch - ?

Genealogie
Noordbrabantse studenten

1942. HAMEL, DaniŽl van

341
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 341
Zegel

Zegel Daniel de Hamel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 341

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 286

n: vermelding in een voetnoot