afb. 1493

Alart du Hamel

midden vijftiende eeuw - Antwerpen vóór 1507

Brabantse biografieën

Alart du Hamel (1450-1507)

bouwmeester

79
80
81
82
Bronnen
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1985
F.J. van der Vaart, Bouwgilden en kerkfabrieken, in: De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1989, 13-19
F.J. van der Vaart, Hameel, Alart du, in: The Dictionary of Art, (getypt origineel)
Frans-Jozef van der Vaart in 'Brabantse biografieën' 1 (1992) 79-82
Encyclopedie van Noord-Brabant

Alart Duhameel

348
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 348
Peeters

Alart du Hamel

39
40
Noten
59.Over Alart du Hamel: Van Even 1882, 38 vv.; Verreyt 1894, 7-14; Lehrs, 15-25; Peeters 1962 b, 1307-1311; Catalogus Meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Rijksmuseum Amsterdam 1966, 39; E. Taverne in: Catalogus Jheronimus Bosch 1967, 219-221; Gerlach 1970 b, 154-162; Gerlach 1970 a, 124; Gerlach in BB 30 (1970-1971), 206-214; Dez. in: Nationaal Biografisch Woordenboek, v, kol. 308-313: Duhameel, Alart.
60.Verreyt 1894, 7 noot 1 vermeldt het; zo ook Taverne in Catalogus Jeroen Bosch (zie vorige noot), Gerlach 1970 b, 164 en Nationaal Biografisch Woordenboek, l.c., kol. 312.
61.Schriftelijke nalatenschap mosmans, GA, bundel 23. Over de tekenaar, aquarellist en vervalser Martinus Johannes Cornelis Weegenaar of Wegenaer (Den Bosch 1834 - Rosmalen 1909, vanaf 1883 in laatstgenoemde plaats woonachtig), zie: Scheen 1981, 571.
62.Gerlach, Nationaal Biografisch Woordenboek (zie noot 59 hierboven), kol. 312.
63.De Werd, 102-103.
64.Van Brabant, 21-22.
65.Smits 1907, 105; Mosmans 1931, 214-216.
66.Van Even 1860, 97; Van Even 1882, 38 vv.; Van Even 1895, 335 vv., 544.
67.Rekeningen LVB 1495-1496.
68.Van Even 1895, afb. op blz. 544.
69.Gerlach 1970-1971, 206-212.
70.Lehrs, 15-25; Catalogus Jheronimus Bosch, 211-213, biografie en bibliografie door E. Taverne.
71.Gerlach 1970 a, 124.
72.Van Zuylen I, 78-79.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 39-40
Artikelen
1861

N.N.

De Kunstschilder Hieronymus van Aeken of Bos, en de Bouwmeester en Plaatsnijder Alard du Hamel
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1861) 60-74
 
1862

Redactie

De kunstschilder Hieronymus van Aeken of Bos, en de bouwmeester en plaatsnijder Alard du Hamel.
Handelingen van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant, over het jaar 1861.
Muller ('s Hertogenbosch 1862) 60-74
 
1864

Redactie

...
Gesch. Christ. Kerken in Ned. (1864) 299-304
 
1869

C.R. Hermans

De bouwmeester Alard du Hamel en zijne vrouw Margaretha van Auweningen
De oude tijd. (s.n. 1869) 145-146
 
1962

C.J.A.C. Peeters

Alart du Hamel, ca. 1440 - ca. 1506
Bouw 37 (1962) 1306-1311
 
1971

P. Gerlach O.F.M. Cap.

Het testament van de Bossche bouwmeesters Alart Duhameel en Jan Heyns
Bossche Bijdragen XXX (1971) 206-214
 
1972

P. Gerlach

Alart Duhameel
Nationaal biografisch woordenboek deel 5
Paleis der Acadenieën (Brussel 1972) 308-313
 
1981

C.J.A.C. Peeters

Bouwmeesters van de Sint Jan tussen 1380 en 1480
in: Het Gulden Vlies : 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1981) 29-47
 
1990

A.M. Koldeweij, e.a.

In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van de late middeleeuwen en renaissance
Noordbrabants Museum Schwartz SDU ('s-Hertogenbosch - Maarssen - 's-Gravenhage 1990)
 
1992

F.J. van der Vaart

Alart du Hamel (midden vijftiende eeuw - vóór 1507) : bouwmeester
Brabantse biografieën 1 (1992) 79-82
1993

Jean-Pierre van Rijen

De kunstreis van het Bernulphusgilde naar de Sint-Jan. Alart du Hamel en Lambert Hezenmans
Bouwkunst. Architectura & Natura Pers (Amsterdam 1993) 427-439
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 92, 122, 123

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 381

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 21, 62, 63, 89, 109, 115, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 136, 138, 139, 163, 164

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 14, 17, 24, 80, 83, 89, 237, 260, 265, 266, 267, 268; Bijdragen: 361, 362, 370, 414, 417, 467, 476, 477, 479

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 274, 275

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 19, 23, 24, 32 (afb.), 39-40, 41, 42, 51, 52, 54, 261, 311, 312, 314, 346, 347, 348, 355, 356, 365, 395, 396, 398, 399

F.J. van der Vaart, 'Alart du Hamel (midden vijftiende eeuw - vóór 1507' in: Brabantse biografieën 1 (1992) 79-82

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 172, 173

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 396

n: vermelding in een voetnoot