Theodericus de Hall

Bichelaer, van den

162. Hall, Theodericus de - de Buscoducis

Noten
1.GAH, THG 2050a (6 apr.1442); GAH, RA 1199, fo.137r (1428/29), RA 1232, fo.357v (21 okt.1461), RA 1238, fo.16v (1469), RA 1239, fo.348v (30 aug.1470), RA 1240, fo.293r (27 juli 1471), RA 1241, fo.287r-v (1471/72), RA 1243, fo.104v (9 febr.1474), RA 1244, fo.287v (28 jan.1475), RA 1256, fo.299v (1487), RA 1265, fo.42v-43r (12 apr.1497), RA 1266, fo.114r (3 sept.1498), fo.365v (1497/98), vgl. fo.79v, fo.104v (1497/98); Koldeweij, "Beknopt overzicht", 33, 35; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, 180, 207; Bijlage II 5.62, 5.72, 155.6, 273.1, vgl. 5.49.1; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 87, 283; Bijsterveld, Laverend, I 359 nr.3053; OLVB 52, band 9, fo.35v (1513/14), fo.86r (1514/15), fo.101r (1520/21), fo.171r (1521/22); APB, St.Jan II, Obituarium, p.13; Vgl.: Jacobs, Justitie, 93; Van Rooij, Het oud-archief, III 41.
2.GAH, IVR 407 (1467/68); Bijlage II 5.62, 5.63.1, 5.64, 5.70, 5.72, 5.73, 5.89.2, 5.89.3, 162.1, 162.2, 162.3, 246.22.3; Tabel 3.2, nr.38.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)