Jacob Willem Half-Wassenaer van Onsenoort

's-Hertogenbosch 5 februari 1775 - 's-Hertogenbosch 5 februari 1837 (61)

Duijvendak

Jhr. Mr. Jacob Willem Half-Wassenaer

314
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 314
Functies

Jacob Willem Half-Wassenaer van Onsenoort

Functies / onderscheiding(en)

  • Lid der Ridderschap en der Provinciale Staten
Genealogie
Van Kempen

Jhr. J.W. Half-Wassenaer van Onsenoort

's-Hertogenbosch 1775 - aldaar 1837

364
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 364
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

5v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 16
Afbeeldingen
  • 5 februari 1837
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw XII (1894) 63

Nederland's Adelsboek (1929) 143-144; (1941) 152; (1942) 283-284

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 213

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 387

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 356

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114, 119, 121, 179, 208-209, 267-269, 271, 275-277, 280, 345, 348, 353, 403, 409, 427, 435-436, 441, 445; Bijlage 14, 38, 40-41, 50, 93-94, 96-98, 101-106, 116, 118, 120, 132, 139, 143-144, 155, 158-159, 172, 186, 189-191, 221, 227

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 356

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 7, 49, 68, 83, 85, 139, 306, 314, t5.1, t5.2, t6.1, t6.6

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 46, 63-65, 87-89, 115, 182, 349-350, 353

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 180

J.M.M. van der Vaart, Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer (2017) 52-63, 136-137, 184

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 16

n: vermelding in een voetnoot