afb. 2014

Familie Half-Wassenaer van Onsenoort

Bijleveld (1925)

Half Wassenaer

Uitgestorven in 1892

84
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 84
Bijleveld (1949)

Half Wassenaer

72
73
Nederland's Adelsboek (1949) 72-73
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 73

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 179 (afb. 3.4)

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 314-315

Nederland's Adelsboek (1929) 142-144; (1942) 282-284

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 84; II (1930) 85-86

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 450

n: vermelding in een voetnoot