Wilhelmus Haghen

Bichelaer, van den

161. Haghen, Wilhelmus - de Beke

Noten
1.Bijlage II 160.4, 161.1, 289.2, zie ook 5.33; Juten, Consilium, 183, 234, 280; Erens, De oorkonden ... St.Catharinadal, 162-165 (regest 190) (4 aug.1406), 194-195 (regest 253) (4 juni 1421); RAA, SBAH, charter d.d. 16 jan.1421; RANB, KHHG 1, fo.65v-66r (regest 761) (2 jan.1426), fo.66v-67v (regest 775) (12 aug.1427); Bannenberg e.a., Re oude dekenaten, II xxi; Habets, "Fragment", 246, 254, 265; Bijsterveld, Laverend, I 166 nr.293 (mogelijk al landdeken sinds 1423); AAT I, 1605 (18 dec.1432); Habets, De archieven ... Thorn, 324 nr.313; Schutjes, Geschiedenis, III 5 (noemt hem tevens pastoor van Rijsbergen omstreeks 1433); Adriaenssen, Hilvarenbeek, 231; Zie ook: ARAG, NDR I, 497 (regest 1188) (16 dec.1423).
2.Juten, Consilium, 154, 186, 278, 280; GAH, RA 1206, fo.131v (8 okt.1435); AAP I, Oerle (17 mrt.1394), Veldhoven (idem) (= RANB, RSA 342); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 154, II 122-145, Lijten, "De waarheid", 64; Bijsterveld, Laverend, I 209 nr.944; Habets, De archieven ... Thorn, 435-437 nr.468, 437-438 nr.469; OCMWA, SEGH, Oud archief 14, Wuustwezel (10 aug.1475, 10 okt.1475 en 10 mrt.1489); ARAG, NDR I 1394 (regest 2170) (ca.1487); Adriaenssen, Hilvarenbeek, 246, 261; Vgl. ook: Habets, "Fragment", 256 (Wilhelmus Haghen, clericus non coniugatus, rector van de kosterij van Oud-Gestel, 1430).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot