afb. Albert Schreurs

drs R.C. (Rolf) Hage

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Interview

Stadsarchivaris drs. R.C. Hage : 'Verantwoordelijk voor bewaren verleden'

door Jac.J. Luyckx

16
17
18
19
Bossche Bladen 1 (2003) 16-20
Promotie
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Afbeeldingen

4 juli 2017

4 juli 2017
   
Artikelen
1996

Wim Hagemans

Groninger Rolf Hage nieuwe stadsarchivaris in Den Bosch. 'Zonder verleden heb je geen identiteit'
Brabants Dagblad woensdag 27 november 1996 (foto)
 
1997

Gerard Velders

Trotse Rolf Hage
Reflex 5 (1997) 19
 
2002

Marjan Vonk

Adviseurs van de Kring. Rolf Hage, stadsarchivaris
KringNieuws 2 (2002) 3-4
 
2003

Jac.J. Luyckx

Interview : Stadsarchivaris drs. R.C. Hage : 'Verantwoordelijk voor bewaren verleden'
Bossche Bladen 1 (2003) 16-20
2013

Rolf Hage stopt als hoofd Stadsarchief

Met ingang van 1 november aanstaande legt drs. Rolf Hage op eigen verzoek zijn functie neer als hoofd van de afdeling Stadsarchief. Hij blijft als stadsarchivaris werkzaam en gaat zich vooral richten op het cultuur-historische beleid en de externe positionering van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch.
Redactie | Brabants Dagblad dinsdag 29 oktober 2013 | 25
 
2016

Redactie

'We zijn een en al geschiedenis'
De Boschloog (2016) 64-65
 
2019

Een eervolle ontvoering

Ontsnap aan je rijke ouders en vlucht weg met je verboden liefje. In vroegere eeuwen volgden honderden meisjes dat advies op, al wisten ze dat ‘de jongen van schaking’ zou worden beschuldigd - goed voor de doodstraf. Cultuurhistoricus Rolf Hage zet de achtervolging in.
Eric Alink | Brabants Dagblad maandag 3 juni 2019 | Regio 20-21
 
Bossche Bladen
1998

Rolf Hage

Het Algemeen Rijksarchief te Brussel
Bossche Bladen 2 (1998) 62-63
1999

Rolf Hage

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 1 (1999) 31
2001

Rolf Hage

Cultuurhistorie
Bossche Bladen 1 (2001) 9-10
2004

Rolf Hage

Boekbespreking : Nieuwe binnenstad?
Bossche Bladen 2 (2004) 42
2006

Sult soo syn', zei de zot : Moyses Bosch wint landjuweel 1561

900 jaar hertogdom Brabant en feesten, dat moet het landjuweel zijn. Deze competities in dichterlijkheid en uitbundig uiterlijk vertoon van de Brabantse steden vormden een feestelijk hoogtepunt in het bestaan van het hertogdom Brabant. Hier volgt een beschouwing over rederijkers, de wedstijd in Antwerpen in 1561 en de overwinning van Moyes Bosch die bij thuiskomst in Den Bosch uitgebreid werd gevierd.
Rolf Hage | Bossche Bladen 4 (2006) 145-149
2009

De archivaris vertelt : Boek bij verjaardag dr. L. Pirenne (85)

Op 1 juli 2009, de dag dat hij 85 jaar werd, ontving Louis Pirenne het eerste exemplaar van zijn eigen boek getiteld: ‘De archivaris vertelt’. Hij beschrijft zijn naaste familie en vertelt over zijn loopbaan.
Rolf Hage | Bossche Bladen 3 (2009) 90-91
Bossche Kringen
2014

R.C. (Rolf) Hage

Historie : Eerlicke conditien
Bossche Kringen 2 (2014) 19-21
 
2016

Rolf Hage

Ongeacht de vorm...
Bossche Kringen 2 (2016) 14-15
 
2016

Rolf Hage

Bossche schrijvers aan de poort
Bossche Kringen 3 (2016) 24-29
2016

Rolf Hage

Archivaris of geschiedschrijver?
Bossche Kringen 3 (2016) 52-53
 
2016

Rolf Hage

Acquisitie
Bossche Kringen 4 (2016) 28-29
 
2017

Archiefpraat : Bedreigd erfgoed?

Geregeld krijgen we als archiefdienst voorwerpen aangeboden om te bewaren, of treffen we zaken in te acquireren of over te brengen archieven aan. Het betreft kleine voorwerpen die bij het archief van hun instelling, familie of een persoon zijn gevoegd. Bijvoorbeeld: schilderijen, ingelijste diploma's, keramiek, plaquettes, medailles en penningen, stempels, brillen, reliekdoosjes, insignes en draagtekenen, tekeningen, zilveren voorwerpen, vriendschapsvlaggetjes etcetera.
Rolf Hage | Bossche Kringen (2017) 8-9
 
2017

Rolf Hage

De 'Franse' vesting 's-Hertogenbosch in twee bijzondere aanwinsten
Bossche Kringen 2 (2017) 34-39
 
2017

Rolf Hage

Hoe een document uit 1356 in 2017 actueel is
Bossche Kringen 3 (2017) 28-30
 
2017

Rolf Hage

Archiefpraat : Een 'nieuwe' Bossche akte uit de dertiende eeuw
Bossche Kringen 4 (2017) 22-24
 
2017

Wendy Govaers en Nik de Vries

Mensen : "Meneer, mag ik en mijn meid met u rijden?"
Bossche Kringen 4 (2017) 43-46
 
2017

Rolf Hage

Archiefpraat : Met de pet op van ...
Bossche Kringen 5 (2017) 16-17
 
2017

Rolf Hage

Archiefpraat : 'Nieuwe' geheimen in Bossche bronnen
Bossche Kringen 6 (2017) 42-44
 
2018

Rolf Hage

Archiefpraat : Openbaarheid als bouwsteen van de democratie
Bossche Kringen 1 (2018) 22-24
 
2018

Rolf Hage

Digitaal archiefonderzoek bij Erfgoed 's-Hertogenbosch
Bossche Kringen 3 (2018) 46-49
 
2018

Rolf Hage

Archiefpraat : Auteursrecht versus algemeen historisch belang
Bossche Kringen 4 (2018) 49-50
 
2018

Rolf Hage

Stof tot nadenken
Bossche Kringen 6 (2018) 14-15
 
2019

Big Data

Big Data. Alweer zo'n moderne, technisch term in een rubriek die 'Archiefpraat' heet. Maar de vaste lezers weten inmiddels dat archiveren en archiefwerk verder gaan dan alleen het beheren en beschikbaar stellen van oude documenten. Wat zijn nu weer die 'grote gegevens'?
Rolf Hage | Bossche Kringen 2 (2019) 14-16
 
2019

Rolf Hage

Hein Bergé: visionair tegen de stroom in
Bossche Kringen 2 (2019) 40-41
 
2019

Historie

'Onder Gods geleide en met het zwaard op zijde' : De historie van de handboog
Rolf Hage | Bossche Kringen 3 (2019) 62-65
 
2019

Rolf Hage

De gemeentearchivaris en de bronnen
Bossche Kringen 4 (2019) 42-43
 
2019

Rolf Hage

Ieder archiefstuk een eigen verhaal
Bossche Kringen 6 (2019) 5-9
 
2020

Rolf Hage

Duurzaamheid van informatie en van archieven
Bossche Kringen 2 (2020) 24-26
 
2020

Rolf Hage

Een schilderij van jhr. Willem Hendrik van Thije Hannes
Bossche Kringen 3 (2020) 61-65
 
2020

Rolf Hage

Meer historische documenten beter te vinden op website van Erfgoed 's-Hertogenbosch
Bossche Kringen 4 (2020) 17-19