Willem van Haastrecht

? - 1534

Genealogie
Schuttelaars

Willem van Haastrecht

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering' in: A.F. van Beurden ed., Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden (z.p. z.j.) 92; SMIT, 'Bezitters van Noordbrabantse heerlijkheden III: heren van Drunen' in: De Brabantse Leeuw 9 (1960) 30; SP 1296 38v, 1299 292v, 1305 61rv, 212r, 1310 139v, 1388 115r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem van Haastrecht (zoon van Willem), schepen van 's-Hertogenbosch 1528

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01069)
Zuylen

263. Willi de Haestr.(echt)

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 463

n: vermelding in een voetnoot