afb. Olaf Smit, 2009

Gerard van Gurp

Den Haag 1929

Artikelen
2009

Jac.J. Luyckx

Interview : Gerard van Gurp : Van natuurkundige tot geschiedkundige
Bossche Bladen 2 (2009) 46-49
Boeken
2004

G. van Gurp

Brabantse stoffen op de wereldmarkt : Proto-industrialisering in de Meierij van ís-Hertogenbosch 1620-1820
Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXI | Tilburg 2004 | ISBN 90-7064-172-0
 
2013

G. van Gurp

Reformatie in Brabant : Protestanten en katholieken in de Meierij van 's-Hertogenbosch
Verloren | Hilversum 2013 | ISBN 90-8704-356-8
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 348; 33 (2016) 216-218

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 395

n: vermelding in een voetnoot