Anthoni Gunther van Holstein-Beck

1666 - 's-Hertogenbosch 27 september 1744

Militair gouverneur onder Staats gezag 1733-1744
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

142
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1957

Verslaggever

In Evangelisch-Lutherse kerk bevindt zich het graf van een Bossche gouverneur
Brabants Dagblad zaterdag 16 juni 1957
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 401-402

Johan. Hubners, Genealogische tabellen (1735) 222

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 186

n: vermelding in een voetnoot