Jan van Gunterslaer

? - 18 december 1522

Genealogie
Hermans

145. Johannes de Gunterslaer 1522

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Jan van Gunterslaer

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche geslacht Aertssen' in: Taxandria 43 (1936) 208; PB 258r; SP 1285 339v, 439v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 465.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

78v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Johannes de Guuterslaer

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Ghuuterslaer, schepen van 's-Hertogenbosch 1522

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07312)
Zuylen

249. Johis. de Gunterslaer

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 347

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 462

n: vermelding in een voetnoot