afb.

Stephanus van Gulick

's-Hertogenbosch 4 februari 1749 - 's-Hertogenbosch 15 juli 1820 (71)

Genealogie
Juten

No. 27 Van Gulick

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) 9
Mommers

Gulick, dr Stephan van

R.K.

397
398
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 397-398
Literatuur en bronnenpublicaties

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) 9

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 397-398

Van Sasse van Ysselt, Voorname huizen en gebouwen (1910) II 427, 570

n: vermelding in een voetnoot