Rogerus Wilhelmus Hubertus van Gulick

's-Hertogenbosch 9 november 1812 - Antwerpen 24 mei 1864 (51)

Archief
Duijvendak

Rogerus Wilhelmus Hubertus van Gulick

313
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 313
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 313, 328

n: vermelding in een voetnoot