afb. L. Stollenwerk

Franciscus Antonius van Gulick

's-Hertogenbosch 6 maart 1781 - 's-Hertogenbosch 10 december 1838 (57)

Archief
Duijvendak

Franciscus Antonius van Gulick (van den Bichelaer)

313
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 313
Genealogie
Juten (1)

Franciscus Antonius van Gulick (van den Bichelaer)

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 27  
Juten (2)

No. 27 Van Gulick

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 313

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 143, 144

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 27; 9

n: vermelding in een voetnoot