afb.

Familie Van Gulick

Archief
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 104, 313-314

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 133, 190

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 81, 115

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 20, No. 27; 9

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 63, 248, 250, 283, 297, 378, 397, 398

L.P.L. Pirenne, Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 305

Van Sasse van Ysselt, De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I 244-245, 281n; II 239, 239n, 245, 254, 263, 264, 265n, 269n, 270, 303, 427, 570; III 402, 576

n: vermelding in een voetnoot