afb.

Ludovicus Wilhelmus Antonius Maria (Lodewijk) de Gruijter

's-Hertogenbosch 16 juli 1900 - 's-Hertogenbosch 25 september 1989 (89)

Functies

Ludovicus Wilhelmus Antonius Maria de Gruijter

Functies / onderscheiding(en)

  • Directeur De Gruijter
  • Lid sociėteit Amicitia en De Zwarte Arend, 1939-1973
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau
  • Ridder in de Orde van H. Gregorius de Grote
Genealogie
Artikelen
1967

Jac. J. Luyckx

Afscheid als voorzitter van Raad van Bestuur
Brabants Dagblad zaterdag 27 mei 1967
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 304

Jan Brouwers, 'Familie De Gruijter', in: J. Visser (et al.) Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord Brabant, Limburg en Zeeland (Walburg Pers 2009) 102-113

Kees van den Oord, De Gruyter : Geschiedenis van een kruideniersimperium (2000) 28

Jan van Oudheusden, De Loet (2008) 285-293

n: vermelding in een voetnoot