afb.

Ludovicus Wilhelmus Antonius Maria (Lodewijk) de Gruijter

's-Hertogenbosch 16 juli 1900 - 's-Hertogenbosch 25 september 1989 (89)

Functies

Ludovicus Wilhelmus Antonius Maria de Gruijter

Functies / onderscheiding(en)

  • Directeur De Gruijter
  • Lid sociŽteit Amicitia en De Zwarte Arend, 1939-1973
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1950
  • Ridder in de Orde van H. Gregorius de Grote, 1962
Genealogie
Artikelen
1967

Jac. J. Luyckx

Afscheid als voorzitter van Raad van Bestuur
Brabants Dagblad zaterdag 27 mei 1967
 
Afbeeldingen
  • -
  • -
  • 7 oktober 2012
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 304

Jan Brouwers, 'Familie De Gruijter', in: J. Visser (et al.) Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord Brabant, Limburg en Zeeland (Walburg Pers 2009) 102-113

C.E.G. ten Houte de Lange, De Gruijter (2005) 72-76

Paul Kriele, De Gruijter's Snoepje van de Week (1992) 111-112

Kees van den Oord, De Gruyter : Geschiedenis van een kruideniersimperium (2000) 28

Jan van Oudheusden, De Loet (2008) 285-293

Joop Visser e.a., Nederlandse ondernemers 1850-1950 (2009) 104, 108-110

n: vermelding in een voetnoot