afb. Sierk Schröder, 1943

Lambertus Josephus Leonardus de Gruijter

's-Hertogenbosch 21 november 1873 - Antwerpen 20 januari 1951 (77)

Medeoprichter (1904) en directeur van P. de Gruijter & Zn. N.V. grootwinkelbedrijf en fabrikanten te Den Bosch; lid raad van beheer (1913-1918) en lid algemeen bestuur Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam (1913-1925, 1943-1949).
rkd.nl
Genealogie
Afbeeldingen
  • -
  • 20 januari 1951
  • 7 oktober 2012
Literatuur en bronnenpublicaties

C.E.G. ten Houte de Lange, De Gruijter (2005) 39, 61-71

Nederland's patriciaat 86 (2005) 13

Kees van den Oord, De Gruyter : Geschiedenis van een kruideniersimperium (2000) 6, 8, 10, 13

Jan van Oudheusden, De Loet (2008) 286

Joop Visser e.a., Nederlandse ondernemers 1850-1950 (2009) 104, 106-108

n: vermelding in een voetnoot