Johannes Gruter

Bichelaer, van den

157. Gruter, Johannes - de Venrade

Noten
1.Zie voor de familie Die Gruyter te Oisterwijk notaris nr.156; Een Joannes de Gruytere zou tot 1420 pastoor van Oisterwijk zijn geweest, zie: Huybers, Oud Oisterwijk, 15; Zie voor de familie Die Gruyter te Mierlo o.a.: GAH, RA 1236, fo.95r (10 juni 1467); Bijlage II 396.2; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 210, II 82; Bijsterveld, Laverend, II 707 nr.3469, 907 nr.3467; AAB I, IV.A.24 (regest 902) (7 mei 1482), IV.A.25 (regesten 904 en 905) (14 mei 1482), IV.A.33a (regest 929) (11 jan.1488); De Ridder, Milis, "Tongerlo", 419 nr.14; Johannes die Gruyter de Lovanio: ARAG, NDR I, 548 (regesten 1764 en 1771) (na 1457), 1391 (regest 1932) (16 apr.1470); Erens, De oorkonden ... St.Catharinadal GDO, 333-334 nr.451, 348-350 nr.471; Joosting, Muller (edd.), Bronnen, VI 419-421; Vgl.: De Man, Bijdragen, I 39 (Leuven 1415: Johannes Gruytere, der warandeerders clercke).
2.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 15, 54; AAB II, hs. Kievits, p.9; GAH, RA 1200, fo.64v (25 febr.1430), RA 1202, fo.302r (6 aug.1432), RA 1204, fo.273r (8 juli 1434), RA 1217, fo.211v (19 juli 1447); Bijlage II 14.35, 157.1 t/m 157.44, 239.4; Schutjes, Geschiedenis, IV 236; Bijsterveld, Laverend, II 647 nr.2492; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.22, p.259.
3.Bijlage II 14.32, 54.2, 157.1 t/m 157.44, zie ook 123.1; GAH, GB 188 (21 nov.1432), 204 (6 aug.1438), 210 (12 juli 1439), 221 (28 juni 1442); Tabel 3.2, nrs.13, 14, 18, 19, 20 en 22; AAB II, hs. Kievits, p.9; APB, St.Jan, Obituarium, p.382, vgl. p.45, p.378; Vgl.: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 276 (Castenraij); Verwijzingen naar notariŽle akten: Bijlage II 5.29, 14.32, 14.47, 223.20, 223.26, 223.27; GAH, RVA 4 (rekening van het Zinnelooshuis 1439-1445); OLVB 52, band 1, fo.149r (1422/23), band 3, fo.183r (1460/61); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.131, p.188, p.229; Welvaerts, Retie, 14.
4.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 74-75; Bijlage II 157.5, 157.6, vgl. 5.9.1; GAH, RA 1218, fo.70r (30 jan.1448), RA 1238, fo.113r (28 juni 1469), vgl. RA 1224, fo.374v (30 sept.1454), RA 1233, fo.182v (19 juni 1464); Vgl.: Knod, Deutsche Studenten in Bologna, 597 nr.3979 (dominus Johannes de Venroy alias de Colonia, imm. 1414, en Johannes de Wenrade, presbiter Leodiensis diocesis notaris op het Concilie van Konstanz, 2 mei 1415).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 151

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot