Gerardus Groy

? - 1405

Bichelaer, van den

152. Groy, Gerardus - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1175, fo.97r (23 febr.1368), fo.178r (1369), RA 1182, fo.25r-v (7 apr.1400), RA 1186, fo.138v (21 apr.1409), RA 1187, fo.356r (4 mrt.1412), vgl. RA 1185, fo.182r (25 juli 1407: Gerardus Groy, filius quondam Jacobi Groy, koopt "tria corrularia dicta drie spilpersen"); Spierings, Het schepenprotocol, 268-269, 272, 273; OLVB 52, band 0, fo.38r (1406/07), fo.148v (1422/23); Jacobs, Justitie, 261-262, vgl. 256; Bijlage II 26.7, 152.1, 152.2, 152.4, 152.9, 152.10, zie ook 26.4 (belediging door Bertold die Voicht), 152.7 (ontvangt als legataris een lange doek), 382.17 (residerend kanunnik op 30 mrt. 1405); RANB, Bokhoven 2 (regest 3) (18 okt.1363); AAB II, hs. Kievits, p.2, p.8; Schutjes, Geschiedenis, IV 228, 234; Tabel 3.2, nr.2; AAB, Bokhoven 8 (regest 3) (12 mrt.1369); Verwijzingen naar notariŽle akten: OLVB 49, band 0, fo.47r (1367/69), fo.50r (1369/70), fo.65r (1375/76); Bijlage II 353.30; GAH, THG 758c (15 apr.1378); Zie voor Alardus de Empel (de Beverle) (cler. Luik, I.L.) ook: Van Bree, Inventaris ... Roermond, 154 nr.160 (27 jan.1392).
2.GAH, RA 1183, fo.106r (7 nov.1398); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 83; Hens e.a., Mirakelen, 173 nr.3, 225 nr.49, 592 nr.376 (waarschijnlijk is bedoeld Stein bij Geleen in het bisdom Luik en niet Stein bij Gouda in het bisdom Utrecht zoals op p.173 noot 4 wordt verondersteld); OLVB 49, fo.11r, fo.28r; OLVB 52, band 0, fo.80r (1384/85), fo.156v (1397/98), zie ook fo.54v (1371/72), vgl. band 1, fo.49r (1408/09); Bijlage II, 308.9; APB, St.Jan II, Obituarium, p.92, p.257, p.445; Naar heer Gerits testament wordt verwezen in: AAB II, hs. Kievits, p.8; Hij wordt ook enkele malen vermeld als getuige in notariŽle akten, zie: Bijlage II 26.3, 26.4, 401.8, 401.9, vgl. 237.27, 264.5, 264.6.
3.Bijlage II 157.3; OLVB 49, fo.13r; OLVB, band 1, fo.49r (1408/09), fo.65r (6 mei 1411), fo.78r (1412/1413), fo.96r, fo.99v, fo.100v (1416/17), fo.104v, fo.105r (1418/19), fo.138v (1421/22), fo.148v (1422/23), fo.157v, 158r (1423/24); Mosmans, De St.Janskerk, 193; Van Dijck, De Bossche optimaten, 168; ABH, MA 75 (16 nov.1468); GAH, RA 1227, fo.413v (7 mei 1457), zie ook RA 1183, fo.271r (1 jan.1404), RA 1185, fo.323v (1 apr.1408), RA 1187, fo.356r (4 mrt.1412), RA 1190, fo.418v (8 juni 1419); Zie ook: GAH, THG 1466a (1 juni 1409); OLVB 89, fo.222v-223r (5 febr.1424).
4.Bijlage II 5.22, 60.19.1, 157.2, 157.3; Van Rooij, Het oud-archief, II 98 nr.356; OLVB 49, fo.29v; OLVB 52, band 1, fo.208r (1428/29), band 3, fo.183r (1460/61); GAH, RA 1232, fo.162r (10 mei 1463); ABH, MA 75 (16 nov.1468); GAH, GG 3342 (regest 848) (21 mei 1435); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.214; APB, St.Jan II, Obituarium, p.105, p.106, p.150, p.308, p.405, p.429, p.471; Zie ook: GAH, THG 1896 (17 mrt.1435), 2127 (20 nov.1445), 2292 (15 febr.1454).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 168

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 343

n: vermelding in een voetnoot