Steven de Groulart

27 december 1706 - 29 maart 1745 (38)

Brouwer, Meijer en Schellekens

48. Steven de Groulart

24
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 24-25
Genealogie
Hermans

244. Steven Harp de Groulart, Heer van Zurister 1732

85
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 85
Noordbrabantse studenten

1847. GROULART, Stephanus Harpertus de

332
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 332
Zegelstempel

Zegelstempel van Steven Harp de Groulard, schepen van 's-Hertogenbosch 1732

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07412)
Zuylen

479. Stev. Harp. de Goulart Heer van Zurister

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 332

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 24-25

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 384

n: vermelding in een voetnoot