Johan Willem de Groulart

3 april 1672 - 's-Hertogenbosch 11 februari 1731 (58)

Brouwer, Meijer en Schellekens

47. Johan Willem de Groulart

24
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 24
Genealogie
Noordbrabantse studenten

1846. GROULART, Joannes Wilhelmus de

332
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 332
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

133
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 332

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 24

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 384

n: vermelding in een voetnoot