Jacoba Adriana de Groulart

's-Hertogenbosch 1745 - 1806 (62)

Genealogie
Schakingen

Jacoba Adriana de Groulard en Frederik Scheijdt

databankschakingen.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

Rolf Hage, Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de republiek, 1580-1795 (2019)

n: vermelding in een voetnoot