Gerardus de Grotel

Bichelaer, van den

155. Grotel, Gerardus de

Noten
1.Bijlage II 155.2, 155.4, 155.7, 173.29; GAH, RA 1204, fo.114v (20 sept.1434), RA 1206, fo.157r (1435/36), RA 1210, los blad bij fo.309r-v (1 sept.1440), RA 1224, fo.334r (29 jan.1454), RA 1228, fo.343v (1457/58); Tabel 3.2, nr.34, zie ook 38; APB, St.Jan II, Obituarium, p.265; Verwijzingen naar notariŽle akten: Bijlage II 5.9.2, 5.48.1, 101.7, 236.6, 236.7, 236.11; GAH, RA 1227, fo.13v (22 okt.1456), RA 1229, fo.152r (21 juli 1459); GAH, RVA 706, p.39 (regest 39) (12 febr.1451); GAH, IVR 406 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1455/56, 407 (idem), 1459/60; Van de Laar, Inventaris ... Schijndel, 27-28 nr.107 (vgl. akte 155.13).
2.GAH, RA 1213, fo.328v (1442/43), RA 1227, fo.359v (1456/57), RA 1238, fo.126r (3 aug.1469), fo.146r, fo.203v (1468/69); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 503-504.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 165, 172, 174, 278, 293, 294, 300, 301, 313, 324, 325, 411

n: vermelding in een voetnoot