Johannes Groen (zoon van Theodorus)

Vlijmen ? - 's-Hertogenbosch augustus 1684

Functies

Johannes Groen

Functies / onderscheiding(en)

  • 1648. Predikant Veen
  • 1652. Predikant Heusden
  • 1666. Predikant Zwolle
  • 1670. Predikant 's-Hertogenbosch
Genealogie
Lieburg

Johannes Groen

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1670-1671
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Noordbrabantse studenten

1834. GROEN, Joannes

330
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 330
Sassen

Johannes Groen

ov. Den Bosch, augustus 1684
43
44
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 43-44
Artikelen
1949

Van Alphen

Johannes Groen
Gekomen van Zwolle 1670
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264
 
1970

Ferd. Sassen

GROEN Johannes
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 42-43
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 330

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 220

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 43-44

n: vermelding in een voetnoot