afb.

Petrus Josephus Alphonsus Maria (Piet) van Grinsven

's-Hertogenbosch 11 augustus 1887 - 's-Hertogenbosch 5 maart 1939 (51)

Archief
Functies

Petrus Josephus Alphonsus Maria van Grinsven

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd, 1 juni 1912
  • Student aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, 1912-1915
  • Professor aan het Groot Seminarie te Haaren, 15 mei 1915
  • Licentiaat cum laude in de H. Schrift aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, 22 december 1923
  • Director Spiritus Groot Seminarie, 11 juni 1926
  • Pastoor parochie St. Jacob 's-Bosch, 31 maart 1936
  • 25-jarig priesterfeest, 1 juni 1937
Genealogie
Afbeeldingen
  • 1970
  • 5 maart 1939
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen e.a., Sint Jacob 's-Hertogenbosch : De kerk en zijn geschiedenis (1993) 44-47

n: vermelding in een voetnoot