Gerardus Grinsven

? - Antwerpen 6 augustus 1698

Kloosternaam: Maximilianus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Leonardus en Catharina van Roosmalen. In 1645 lid van de Bossche studentenklub te Leuven. Inkleding op 17 november 1647; ontvangt tonsuur en mindere orden te Gent op 18 september 1649; tot subdiaken gewijd te Mechelen op 25 maart 1651, tot diaken aldaar op 25 mei 1652, tot priester aldaar op 19 september 1654. Biechtvader te Maaseik in 1660-1663 en 1665-1667; jurisdictie te Gent (1667). Wordt aanzien als heilige kloosterling. Sterft als predikant te Antwerpen op 6 augustus 1698.
Literatuur
Hildebrrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 483, nr. 3462; 8 (1954), blz. 724; 9 (1955), blz. 625, 712.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

1818. GRINSVEN, Gerardus van

328
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 328
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 328

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 483; VIII (1954) 724; IX (1955) 625, 712

n: vermelding in een voetnoot