afb.

Everardus Henricus Josephus Maria van Grinsven

's-Hertogenbosch 13 augustus 1856 - 's-Hertogenbosch 5 maart 1939

Functies

Everardus Henricus Josephus Maria van Grinsven

Functies / onderscheiding(en)

  • Buitengewoon lid der Broederschap van het H.H. Sacrament
  • Oud-President en Eerevoorzitter van de Bijz. Raad-,
  • en oud-Lid van de Hoofdraad der Vereeniging van de H. Vincentius ą Paulo
  • Lid sociėteit Amicitia, 1882
Bidprentje
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 284

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 235-237, 340, 342

n: vermelding in een voetnoot