Rogier van Griensven

? - 21 juli 1643

Cp

Rogier van Griensven

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, 48; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 1827; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 337.
2.OSA 175, f 297v, 13 juli 1609.
3.OSA 177, 8 augustus 1616.
4.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 195.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

1827. GRINSVEN, Rogerus (Rutgerus) van

329
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 329
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 329

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 337-338

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 120

n: vermelding in een voetnoot