afb.

Familie Van Griensven

Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 37, 93n

n: vermelding in een voetnoot