afb. Piet den Blanken

Jan Marie Hendrik Joseph de Grez

Breda 16 september 1837 - Brussel 18 september 1910 (73)

Archief
Duijvendak

Jhr. Mr. Johan Maria Hendrik Joseph de Grez

313
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 313
Genealogie
Penning

Penning van het Prov. Genootschap van Kunst en Wetenschappen in Noord-Brabant aan jhr. mr J.M.H.J. de Grez

collectie.hetnoordbrabantsmuseum.nl
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 74
Literatuur en bronnenpublicaties

Muriel Boll, 'De tekeningencollectie Jean de Grez' in: Brabant Cultureel (2014)

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 284

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 49

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 237, 315, 318, 336; Bijlage 17, 39, 196, 99, 100, 104, 123, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 150-151, 156, 168, 198-199, 201, 203, 207, 214, 219, 224, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 329, t7.2, t8.1, t8.3, t8.5, 313

Stefaan Hautekeete, Tekeningen uit de Gouden Eeuw in de verzameling van Jean de Grez (2007) 5-9

Stefaan Hautekeete en Peter Schatborn, Tekeningen van Rembrandt en zijn leerlingen in de verzameling van Jean de Grez (2005)

J.W. Niemeijer, '18de-eeuwse Noord-Nederlandse topografie in de Collectie De Grez' in: Bulletin Musées Royaux des Beaux-Arts / Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 11 (1962) 49-78

J. Vuyk, 'Les dessins hollandais du XVIe siècle dans la collection Degrez du Musée de Bruxelles' in: Oud-Holland 46 (1929) 214-221

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 444

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 74

n: vermelding in een voetnoot